Priemyselné

TlańćiŇ•

Pojem priemyseln√© pneumatiky zahŇēŇąa Ň°irok√Ĺ sortiment¬†pneumat√≠k a¬†kolies urńćen√Ĺch pre pracovn√© stroje pohybuj√ļce sa v√§ńćŇ°inou do r√Ĺchlosti 50 km/h. Podńĺa Ň°pecifik√°cie stroja je d√īleŇĺit√© dodrŇĺaŇ• predp√≠san√© parametre pneumatiky, a¬†to tak rozmerov√© ako i¬†v√Ĺkonov√©. Neodborn√© alternovanie by mohlo maŇ•¬†nepriazniv√© n√°sledky vyńć√≠slen√© v¬†materi√°lnych Ň°kod√°ch, ńći v¬†horŇ°om pr√≠pade v¬†ujme na zdrav√≠.

Dlhorońćn√© sk√ļsenosti v¬†obchodovan√≠ v¬†tomto segmente z¬†n√°s robia spońĺahliv√©ho a¬†kompetentn√©ho partnera, schopn√©ho zabezpeńćiŇ• naplnenie potrieb kaŇĺd√©ho z√°kazn√≠ka.